Văn nghệ ở trường

Thứ 6 ngày 11 tháng 5 năm 2012

Tối qua vừa có buổi văn nghệ rất vui. Nhưng kết thúc lại có kẻ khóc người cười.
Chiều nay mình ở phòng đọc truyện Lỗ Tấn. Rất hay và triết lí quá.
Chiều nay có nghệ sĩ hài Tự Long qua trường. Vui

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *