Năm 2

Thứ 5 ngày 17 tháng 5 năm 2012

Mới năm nào còn bỡ ngỡ. Vậy bây giờ mình đã là học viên năm 3 rồi. Xa gia đình, xa ba mẹ mình thấy mình trưởng thành hơn nhiều lắm. Tuy vậy mình cảm thấy mình còn nhút nhát lắm. Chiều nay có buổi đánh bóng chuyền rất vui. Cố lên 3 tuần nữa nhé.he

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *